En måned ut i året ligger omsetningen gjennom auksjonen til NSS mer enn en halv milliard kroner over samme tid i fjor. Totalt i januar er det omsatt fisk for 1,75 milliarder kroner, mot 1,2 på samme tid i fjor.

I januar er det omsatt totalt 335.000 tonn pelagisk fisk. Ved utgangen av januar i fjor var kvantumet 254.000 tonn til en samlet verdi på over 1,2 milliarder.

I januar i år er det avregnet totalt 225.000 tonn til en samlet verdi på over 1,5 milliarder kroner.

I tillegg er det fisket om lag 1.600 tonn lodde, 75.000 tonn makrell og over 19.000 nvg-sild som ikke er avregnet. Dette etterslepet utgjør til sammen over 215 millioner kroner, melder Norges Sildesalgslag på sine hjemmesider.

Dermed ligger den samlede omsetningen i årets første måned på mellom 1,7 og 1,75 milliarder kroner, noe som er over en halv milliard mer enn fjoråret.