Fiskebåt oppfordrer derfor Havforskningsinstituttet til å legge fram en sak om dette i neste møte i Faglig råd for ressursforskning, melder de på sine nettsider.

Fisket etter brosme og lange nord for 62 grader nord, ble første gang kvoteregulert i 2023. Etter råd fra det internasjonale havforskningrådet, ICES, ble kvotene gitt med inntil 10 454 tonn lange og 8 076 tonn brosme, per fartøy som har tilgang til å delta i dette fisket. Bakgrunnen for dette var å unngå et ukontrollert fiske etter de to artene i en situasjon med redusert kvoter av nordøstarktisk torsk. En høstingregel er også en forutsetning for å holde på MSC-sertifiseringen av dette fisket.

Fiskebåt mener likevel at metodene som blir brukt for å fastsette kvotene ikke er tilstrekkelige, og vanskelige å forstå og vil derfor ha en gjennomgang med havforskerne om dette.