I løpet av gårsdagen slo uværet til med full styrke på de fleste utsatte stedene i nord. Det vil si på de fleste fiskefeltene langs kysten.

Dermed ble det en ny ufrivillig stans i fisket - som er helt eksepsjonelt godt all den tid båtene får være i drift.

Juksafangst på 4.000 kilo

Fiskeriene som har pågått etter den forrige uværsbølgen som sørget for landligge mer eller mindre i to uker, har vært bedre enn i manns minne. På Finnmarkskysten er det tatt historisk store fangster både på garn og jukse.

Mens garnflåten har måtte begrense bruket sterk for i det hele tatt å klare å ivareta fangsten, har enkelte juksabåter kommet i land med fangster helt opp i 4.000 kilo.