Aker Seafoods ASA, Norges største trålerrederi, innkaller eierne i selskapet til ordinær generalforsamling 11. april. Dette skjer selvsagt på Aker Brygge og de som ikke har anledning til å møte, kan forhåndsstemme over enkelte saker som skal avgjøres i møtet.