Funnet ble gjort sist lørdag, på 213 meters dyp like vest for Tennholmen fyr utenfor Bodø. – Store vrakdeler. Metallplater. Det var et ganske kaotisk syn, forteller toktleder på «G.O. Sars» og seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Pål Buhl-Mortensen. Fartøyet var på et såkalt MAREANO-tokt for å kartlegge havbunnen, et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Sjøkartverket og Norges Geologiske Undersøkelser.

Bokstavene M og A

Å finne skipsvrak er ikke veldig uvanlig for dem som forsker på havbunnen. 2100 skip har gått ned langs norskekysten mellom 1914 og 2006. Men dette vraket var ikke registrert noe sted. Og korallene på vraket tydet på at det hadde ligget der lenge.

– Basert på oversikter over kjente vrak og uoppklarte forlis, sammenligninger av bilder og skipsmodeller, fikk vi raskt en mistanke om at dette kunne være DS «Malmberget», forteller Buhl-Mortensen.

Men da bokstavene M og A viste seg på akterpartiet på skipet, var saken klar, ifølge toktlederen.

– Nå er vi hundre prosent sikre på at det er riktig skip.

Forrykende storm

DS «Malmberget» som la ut fra Narvik havn 27. november 1913, med 10.000 tonn jernmalm og 43 mann om bord. Om morgenen den 28. november var telegrafisten på Røst talestasjon i kontakt med DS «Malmberget». Klokka 14 samme dag ble DS «Malmberget» observert om lag to grader nordvest av Tennholmen fyr av et annet skip, DS «Østerland», som var på vei inn Vestfjorden.

Vinden var da oppe i orkan styrke. Dette var det siste man så til DS «Malmberget».

Forliset har blitt sammenlignet med «Titanic»-forliset året før. Båten var hypermoderne, og det har vært spekulert i om kapteinen overvurderte skipets styrke i møte med naturkreftene.

Du kan lese mer om saken på Havforskningas hjemmeside eller i NRK.