– Vi har vært synlige og hatt gode vedtak i saker som mange kjenner seg igjen i, sier rådgiver Bjørnar Siikavuopio Kolflaath i Kystfiskarlaget.

Stor tilstrømming

Han gleder seg over en økning på 75 nye medlemmer som utgjør 14 prosent. Den er stor i forhold til året før, som den gang ga 11 nye medlemmer i laget. Rådgiveren sier at de som har forlatt Kystfiskarlaget har hatt naturlige årsaker til det, eksempelvis at de ikke lenger er utøvere i næringen.

- Mange av de nye medlemmene er fartøyeiere, slår Kolflaath fast og mener at gjennomføringen av landsmøtet med blant annet

fiskeriministeren på besøk, nok var viktig for synlighet og attraktivitet

for Kystfiskarlaget.

Holder på det gamle

- Vi støtter tiltak som demper prisutviklingen og ønsker ingen heving av kvotetak eller strukturering under 11 meter. Det er vanskelig nok som det er for unge å slippe inn i fiskeriene på grunn av den prisgaloppen vi har sett den siste tiden, sier han til Kyst og Fjord.

Nettopp ungdommen vil Kystfiskarlaget ha satsingsområde i tiden som kommer. Kolflaath mener at de støtter nettopp denne aldersgruppen i fiskeriene gjennom organisasjonsarbeidet.

Han mener at når noen skal inn i fiskeriene, så bør de kunne velge selv om de vil starte som mannskap på en større båt, eller om de vi starte seg i eksempelvis åpen gruppe.

- Med flere medlemmer i Kystfiskarlaget, opplever dere økt innflytelse?

- Vi involveres i flere saker og får komme med våre synspunkter i flere møter enn tidligere, som i regi av Fiskeridirektoratet. I kraft av at vi nå også har flere medlemmer i Sør-Norge har vi nå fått kommet med innspill blant annet om rekefisket sør for 62. breddegrad.