Fra i dag mandag 11. januar gjelder følgende minstepriser på makrell til konsum

Gr 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,3575 øre pr gram gj. vekt

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg

Gr 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o): NOK 2,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.