Det er Lofotposten som melder dette, etter at Krfs Dagrun Eriksen og stortingsrepresentant for Krf, Olaug Bollestad har vært på besøk med NTP-lekkasje fra regjeringen.

Arbeidet skal starte i første del av perioden, før 2024, noe ordfører Dagfinn Arntsen sier seg svært fornøyd med.

– Dette har Værøy-samfunnet jobbe iherdig for. Nå er en viktig brikke for videre utvikling på plass. Det er utrolig viktig for Værøy, Lofoten og Nordland. Værøy er størst på mottak av fisk i Nordland. Havneutbyggingen vil styrke sjømatfylket Nordland, sier Arntsen til Lofotposten.

Havneprosjektet skal få på plass mere molo, samt løse utfordringene i innseilingen som i dag er delt. I fremtiden får man en felles innseiling, samt at innløpet til Røstnesvågen skal utdypes til ni meter.

– En gledens dag for Værøy. Dette er utrolig viktig for oss, de andre fiskeribedriftene og hele Værøy-samfunnet. Hos oss sliter større båter med å komme til kai. Vi opplever flere ganger i året at båter blir stående på grunn, sier daglig leder i sjømatbedriften Lofoten Viking, Arne Mathisen til avisa.