Som tidligere omtalt, har Fiskeridepartementet besluttet at det skal innføres enda flere innskrenkninger i retten til å delta i åpen gruppe. Regelen som er ventet å få størst betydning er et generelt forbud mot å delta i åpen gruppe med fartøy som ikke har en enkeltperson som majoritetseier, og med fartøy hvor majoritetseier har minoritetsandel i annet fartøy som deltar i lukket gruppe i samme fiskeri.

- Det har vært et omfattende overfiske av torsk i åpen gruppe. For å begrense deltakelsen, blir det strengere krav til eierskap i åpen gruppe. Vi utsetter imidlertid datoen fra 1. januar til 1. mars slik at aktørene får mulighet til å omstille seg, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

De nye kravene til eierskap gjelder de fiskeriene som er regulert med åpen gruppe i deltakerforskriften. I åpen gruppe er det ingen begrensninger på hvor mange båter som deltar, i motsetning til i lukket gruppe.