Fiskeriministeren vil at svenskene skal spise mer norsk fisk. Mandag besøker han fiskehandleren Fisk i Focus for å snakke om hva som må til for å øke fiskekonsumet i Sverige.

- Sverige er et viktig marked for norsk sjømat, det er vårt sjette største marked. I Norge spiser hver person godt og vel 53 kilo sjømat i året, mens svenskene spiser om lag 31 kilo hver. Hvorfor spiser nordmenn nesten dobbelt så mye fisk og sjømat som svenskene? Det bør være rom for enda mer norsk sjømat på svenske menyer, sier fiskeriminister Sandberg.

I forbindelse med besøket til Gøteborg skal fiskeriminister Sandberg også møte sin svenske kollega, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, og delta på årsmøtet til Fiskbranchens Riksförbund.