Det har fiskeridirektøren bestemt. Her er meldinga fra Bergen:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

ENDRING I KYSTFLÅTENS FISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62°N

Fiskeridirektøren har besluttet å redusere tillatt bifangst av hyse til 10 % i de enkelte fangster og ved landing for fartøy på og over 15 meter hjemmelslengde.

Fiskeridirektøren har også besluttet å øke tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen på torsk til inntil 90 % på ukebasis.

Vi minner om at fisket innenfor ferskfiskordningen stoppes når totalkvoten av torsk er beregnet oppfisket.

Endringen trer i kraft fra og med mandag 1. desember.