Råfisklaget: Starter året med liten nedgang i omsetningen