Fagsjef i Fiskarlaget Nord Ivar Sagen vil ta for seg temaene lukking av loddefisket samt fordelingsnøkkelen mellom kyst og hav. Samtidig skal laget diskutere struktur i kystflåten.

Pris og marked

Salgsdirektør Knut Torgnes i Norges Sildesalgslag deltar også. Han skal blant annet gi medlemmene en fersk rapport om pris- og markedssituasjon for pelagiske fiskeprodukt.