- Vi satser nå tungt på å øke lakseforbruket verden rundt. Vi eksporterer sjømat fra Norge til nærmere 150 land og laks til 98 land, og økt forbruk vil komme til å presse prisene oppover igjen, sier Bjørn-Erik Stabell, bransjesjef i EFF for laks og ørret til Aftenposten.

Markedsføringsbudsjettet for laks er økt med nærmere 20 prosent. Analyser Eksportutvalget (EFF) har gjort viser at etterspørselsveksten i verden etter norsk laks har vært mellom 6-8 prosent. Laksen utgjør i dag kun to prosent av all sjømat på verdensbasis.

Med rekordlav laksepris skal EFF nå forsøke å balansere de forventede lavere inntektene med å øke etterspørselen etter den rosafargede delikatessen også utover de etablerte markedene, melder kyst.no.

Mer og bedre reklame

Totalt henter det selskapet, som er 100 prosent underlagt Kyst- og fiskeridepartementet, 30 millioner kroner fra selskapets egenkapital for å utvide markedshorisonten.

Med det øker markedsføringsbudsjettet fra 145 til 175 millioner kroner.

Det sier kommunikasjonsdirektør i EFF, Christian Chramer, til Aftenpostens papirutgave.

- De ekstra millionene er hentet fra EFFs egenkapital. De brukes til TV-reklame, samt til å utvide oppskrifter med laks som passer i de forskjellige regioner, sier Chramer.