Lerøy fremsatte 16.september et pliktig tilbud til de øvrige aksjeeierne i HAVFISK om å kjøpe deres aksjer til samme pris som i transaksjonen mellom Lerøy og Aker.

Akseptabelt bud

Styret i Havfisk har innhentet en uavhengig uttalelse fra Nordea Bank, Corporate and Investment Banking Advisory, i tilknytning til tilbudet.

- Etter en grundig vurdering er det styret i Havfisk sin oppfatning at tilbudet fra Lerøy Seafood Group er rimelig tatt i betraktning selskapets aksjekurs, Nordea sin uttalelse, gjeldende aksjonærsammensetning samt de regulatoriske eierskapsbegrensninger som gjelder for Havfisk.

På dette grunnlag anbefaler styret i Havfisk aksjonærene å akseptere det pliktige tilbudet fra Lerøy Seafood Group på 36,50 kroner per aksje, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Har over 67 prosent

Lerøy har 57 035 835 aksjer i Havfisk, som er 67.38 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

Tilbudet utløper 17.oktober 2016 kl. 18.00, men tilbudsperioden kan når som helst, en eller flere ganger bli forlenget opp til maks 2 uker.