- Det er viktig å legge til rette for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Skal vi nå regjeringas mål om Norge som verdens fremste sjømatnasjon, er det nødvendig at dyktige ungdommer velger yrker som representerer hele bredden i sjømatnæringa, sier Berg-Hansen i en pressemelding. Nytt av året er at det i regi av kommunene kan gis tillatelse til å benytte merkeregistrert fiskefartøy som er i ordinær drift.

Ungdomsfiskeordningen gir ungdom i hele landet mellom 12 og 25 år adgang til å drive fiske i perioden fra og med 24. juni til og med 16. august 2013. For fiske etter rognkjeks gjelder ordningen allerede i perioden fra og med 1. mai til og med 20. juni 2013 vest for 26°Ø (ca Nordkapp), og i perioden fra og med 1. mai til og med 5. juli 2013 i Finnmark øst for 26°Ø. Avslutningstidspunkt er lik stoppdatoene i det ordinære rognkjeksfisket.

Ordningen gjelder ikke for manntallsførte fiskere. Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke delta i ordningen.

Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser. Redskapsbegrensningene gjelder pr. fartøy.

Interesserte ungdommer kan henvende seg til Fiskeridirektoratets lokalkontor for nærmere orientering og registrering, heter det i pressemeldinga.