Det vil Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) finne svar på.

Det melder instituttet på sine nettsider.

Studier i USA og Europa har avdekket omfattende feilmerking av fiskeprodukter. Det vil si at fiskeprodukter i butikken inneholder filet fra andre arter enn det som står på merkelappen. For eksempel hender det at fileter fra lavere priset fisk blir solgt som høyere prisete arter.

– I en undersøkelse av 1200 ulike sjømatprodukter fra utsalgssteder i hele USA, var over 30 prosent feilmerket. Dette kan være et problem, for eksempel for matallergikere, sier Pål Olsvik, som jobber som forsker hos NIFES.

En av artene som oftest var feilmerket i den amerikanske undersøkingen, var tunfisk. Men feilmerking er ikke bare et problem som gjelder fiskeprodukter. Siden 2013 har Mattilsynet gjennomført en årlig undersøking, kalt «Merkesjekken». I 2015 ble ulike kjøttprodukter undersøkt, og det viste seg at mer enn 50 prosent av varene var feilmerket.

DNA-identifisering

De siste årene har NIFES jobbet med en metode for identifisering av de mest solgte fiskeartene i Norge. Metoden er basert på DNA-identifisering. Fordi alle organismer har unikt DNA, kan arvestoffet brukes til å identifisere arten.

– Slike metoder vil gi myndighetene et redskap som kan slå fast om fisk som blir importert og solgt i Norge er riktig merket, og ikke inneholder noe annet enn det som er oppgitt, sier Pål Olsvik til nettstedet.

Ved å ta i bruk denne framgangsmåten, kan vi altså si noe om hvilke fiskearter som inngår i rene fiskeprodukt på det norske markedet.