Norge eksporterte 8 150 tonn sild til en verdi av 153 millioner kroner i juli. Her har verdien falt med ni millioner kroner, eller fem prosent, sammenlignet med juli i fjor. Til sammenligning falt verdien med 34 prosent

Sildeeksporten i juli preges av at det har vært et utfordrende nordsjøsildefiske med betydelig lavere fangster. Så lang i år er det landet 56 000 tonn, mot 95 000 tonn i samme periode i fjor.

- Det har ikke vært eksportert så lite sild i juli siden 1990, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Prisnivået på sildeproduktene ligger godt over samme periode i fjor, men har stagnert sammenlignet med foregående måneder. Samtidig er prisene på både nordsjøsild og norsk vårgytende sild betydelig høyere på første hånd.

Så langt i år ligger snittprisen på nordsjøsild fra fisker på 8,90 kroner, mot 6,37 kroner i fjor. Det er en økning på 40 prosent.

For norsk vårgytende sild er snittprisen fra fisker 7,89 kroner, mot 6,98 kroner i fjor. Det er en økning på 13 prosent.

Her må det skytes inn at de pelagiske artene stort sett selges ut av Norge i euro eller dollar. I forhold til disse valutaene har den norske krona falt mange prosent i forhold til verdien for et år siden.

Nederland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i juli.

Makrellfisket hadde også rolige uker sist måned.

Norge eksporterte 6 716 tonn makrell til en verdi av 151 millioner kroner i juli. Verdien falt med 1 million kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med juli i fjor. I verdi falt makrelleksporten med 15 prosent.

Juli er lavsesong for eksport av makrell fra Norge, og juli er siste måned før makrell fra årets makrellsesong sendes ut til markedene. Makrellfangstene landet i Norge er så langt i år på nivå med fjoråret. 61 000 tonn i år, mot 62 500 tonn i 2022.

Også for makrell ligger prisene godt over samme periode i fjor, og for juli måned var snittprisen på 22,45 kroner per kilo. Dette er den høyeste snittprisen som er oppnådd for norsk makrell i en enkeltmåned.

Samtidig er prisene på makrell til fisker også høyere enn i fjor. Så lang i år er snittprisen her på 15,33 kroner per kilo, mens den i samme periode i fjor var på 14,53 kroner. Det er en økning på 5,5 prosent.

Nederland, Egypt og Sør-Korea var de største markedene for makrell i juli.