I forbindelse med at Stortinget 31. mars vedtok økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, ble det bevilget 100 millioner kroner ekstra til Kystverkets vedlikeholdsarbeid samt opprydding av eierløse blåskjellanlegg.

Skal styrke kriserammede sektorer

De økonomiske tiltakene skal bidra til å styrke den kriserammede bygg- og anleggssektoren ved at viktige vedlikeholdsoppgaver blir utført.

Ekstramidlene skal benyttes slik:

 • 87,5 millioner kroner er satt av til en portefølge av vedlikeholdsprosjekt som framgår av oversikten under.

 • 10 millioner kroner er øremerket opprydding av eierløse blåskjellanlegg som potensielt utgjør en fare for sjøtrafikken.

 • 2,5 millioner kroner er satt av til vedlikehold av bygningsmassen til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Prosjektene som får midler er prosjekt som kan settes i gang raskt og som passer godt for små og mellomstore bedrifter.

– Dette er kjærkomne ekstramidler som er retta mot nødvendig vedlikeholdsoppgaver som vi ellers ikke ville klart å prioritere innenfor de rammene vi har for 2020. Ferdigstillingen av planunderlaget for de aktuelle prosjektene er allerede i gang. Vi tar sikte på å sette oppdragene ut i markedet så raskt som mulig og håper selvsagt at lokale entreprenører gjør seg klar for å konkurrere om dem, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Dette er prosjektene som får midler:

Fyrvedlikehold:

 • Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

 • Digerudgrunnen fyr i Frogn kommune, Viken fylkeskommune

 • Homlungen fyr i Hvaler kommune, Viken fylkeskommune

 • Store-Torungen fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

 • Lista fyr i Farsund kommune, Agder fylkeskommune

 • Ryvingen fyr i Lindesnes kommune, Agder fylkeskommune

 • Hellisøy fyr i Fedje kommune, Vestland fylkeskommune

 • Kråkenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

 • Skongenes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

 • Ulvesund fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

 • Hendanes fyr i Kinn kommune, Vestland fylkeskommune

 • Skalmen fyr i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Bjørnsund fyr i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Ulla fyr i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Skomvær fyr i Røst kommune, Nordland fylkeskommune

 • Bremstein fyr i Vega kommune, Nordland fylkeskommune

 • Træna fyr i Træna kommune, Nordland fylkeskommune

 • Brannverntiltak i flere fyrbygningar i fleire kommuner i Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Ytre Møkkalasset fyr i Arendal kommune, Agder fylkeskommune

 • Geita fyr i Askvoll kommune, Vestland fylkeskommune

 • Storholmen fyrstasjon i Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Skomvær og Landegode fyrstasjonar i Røst/Bodø kommune, Nordland fylkeskommune

 • Makkaur fyr i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Bøkfjord fyr i Sør Varanger kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vedlikehold av kai/molo:

 • Nordre Bjørnsund-Fræna i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Kvalsund-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Kvalsvik-Herøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Hareid i Hareid kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Veidholmen allmenningskai, Innveien i Smøla kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Dypfestvåg allmenningskai i Bjugn kommune, Trøndelag fylkeskommune

 • Fullføre reparasjon molo Andenes fiskerihamn i Andøy kommune, Nordland fylkeskommune

 • Hovsund molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

 • Skarstahamn molo i Ballangen kommune, Nordland fylkeskommune

 • Laukvik molo i Vågan kommune, Nordland fylkeskommune

 • Vikvågen molo i Sømna kommune, Nordland fylkeskommune

 • Bolga allmenningskai i Meløy kommune, Nordland fylkeskommune

 • Husøy molo i Lenvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Vadsø sandfangarmolo i Vadsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Gamvik molo (Langskjærmoloen) i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Ersfjord allmenningskai i Berg kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Årviksand allmenningskai i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Gamvik allmenningskai i Gamvik kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Sandland allmenningskai i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune

De budsjetterte kostnadene til vedlikeholdsprosjektene fordeler seg slik fordelt på fylkeskommunene:

 • Agder 9 350 000

 • Møre og Romsdal 21 450 000

 • Nordland 22 500 000

 • Troms og Finnmark 23 100 000

 • Trøndelag 1 500 000

 • Vestland 5 600 000

 • Viken 800 000

I tillegg kommer 2,5 millioner kr til vedlikehold av sjøtrafikksentralen i Vardø (Troms og Finnmark) og 10 millioner kroner til opprydding av blåskjellanlegg. Disse anleggene er foreløpig ikke regnet inn i den fylkesvise fordelingen ettersom det ikke er besluttet hvilke anlegg som skal fjernes.