Styreleder i Norges Råfisklag Johnny Kaspersen opplyste ved starten av årsmøtets andre dag nordlandsfiskerne om nivået på de første dynamiske minsteprisene. I går orienterte han sammen med direktør Trygve Myrvang om hvordan systemet fungerer, og fikk mange spørsmål fra en engasjert og forventningsfull forsamling.

Kort fortalt dreier dynamisk prissetting seg om at en datamaskin kjører en beregning annenhver uke der råstoffpris fersk og frossen vektes mot eksportpris i en formel der de ulike faktorene har litt ulik vekting. Denne metoden erstatter regimet der Råfisklaget og Fiskekjøperne møtes til prisforhandlinger over bordet.

Prisene for sløyd og hodekappet torsk blir gjeldende fra førstkommende mandag, og blir som følger:

Over 6 kg: 19,50

2,5- 6 kg: 19,25

1,0- 2,5 kg: 18,-

Under 1 kg: 15,25

Les mer om systemet med dynamisk minstepris, og flere priser hos Råfisklaget.