Ledelsen i Fiskebåt møtte onsdag fiskeriminister Per Sandberg (FrP) og deltok også under Sandbergs besøk om bord i tråleren «Volstad» i forbindelse med fiskeriministerens besøk til ulike deler av næringen i Ålesunds-området, melder Fiskebåt på sine nettsider.

I tillegg til Sandberg var blant andre politisk rådgiver Roy Angelvik og ekspedisjonssjef Vidar Landmark med i delegasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Fra Fiskebåt deltok styreleder Jonny Berfjord, nestleder Valter Rasmussen, administrerende direktør Audun Maråk, utredningsleder Jan Ivar Maråk og informasjonsleder Oddbjørn Skarbøvik.

Berfjord orienterte

På møtet hos Fiskebåt fikk Sandberg en gjennomgang av situasjonen i havfiskeflåten. I orienteringen la styreleder Berfjord blant annet vekt på

- behovet for mer ressursforskning for å øke verdiskapingen

- den brede politiske enigheten om ressursfordelingen

- at den havgående flåten er ryggraden i norsk fiskerinæring (står for 71 prosent av verdien av villfanget fisk)

- det gode samarbeidet med departementet om internasjonale forhandlinger

- ønsket om en god dialog

Besøkte Volstad

Om bord i «Volstad» fikk Sandberg og resten av følget en grundig orientering om hva et moderne tråler driver med av reder Eivind Volstad og flere av mannskapet. Fiskebåt er glad for at Volstad-rederiet tok seg tid til omvisningen og også serverte statsråden med følge en nydelig lunsj, med ombordfryst torsk som hovedingrediens.

- Vi møtte en dyktig politiker med stort engasjement for fiskerinæringen. Vårt inntrykk er at han ønsket god kunnskap om næringen som han kan bygge framtidig politikk på. Vi hadde en interessant formiddag i lag med vår nye statsråd, oppsummerer styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt.

Besøkte flere

Resten av dagen er satt av til besøk hos klippfiskbedriften Møre Codfish på Ellingsøya, samt en orientering om utnytting av restråstoff hos bedriftene Firmenich på Ellingsøya og Roaldnes/ Nordic Wildfish i Giske kommune. Firmenich og Nordic Wildfish er med i den biomarine klyngen Legasea, som har bærekraftig og lønnsom utnyttelse av marin biomasse og restråstoffer som hovedmålsetting.

- Det er positivt at Sandberg prioriterer å møte næringen. I Fiskebåt ser vi nå fram til et konstruktivt samarbeid med den nye statsråden, som skal stå i spissen for Norges mest spennende næring, sier administrerende direktør Audun Maråk til Fiskebåts nettsted.