Det var nemlig inntil 98 prosent skrei i Lofoten i perioden 30. mars – 18. april viser DNA-prøver av kysttorsk og skrei, som er utført av Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

Analyser

Fiskeri- og Kystdepartementet har utformet verneplaner for kysttorsken, og Fiskeridirektoratet utfører derfor i samarbeid med Havforskningsinstituttet DNA-analyser som sier noe om forholdet mellom skrei og kysttorsk i fangstene i Lofoten. Resultatene kommer fram i rapporten ”Kysttorsk og skrei i Lofoten 2011.

Resultater

I undersøkelsesperioden som helhet (24. februar til 27. april) var det en overvekt av kysttorsk, mens det altså i en kortere periode (30. mars – 18. april) var overvekt av skrei.

Snurrevadsfangstene synes å ha en skreiandel som er litt lavere enn garnfangstene. Grunnen kan være forskjeller i fiskedybde, bunntype og fangsstrategi.

Opp 40 prosent

Det er femte året på rad direktoratet utfører disse DNA-prøvene. Det ble i år tatt prøver av totalt 3 168 torsk, noe som er 40 prosent flere fisk enn fjorårets prøvemengde