Lukkingen, som ble vedtatt den 9. juni 2011, medfører at bare dei kystfartøyene over 28 meter som før 24. juni 2010 fisket og landet minst ti tonn lange og/eller brosme, og de som investerte i fartøy over 28 meter før denne datoen, får delta i fisket, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Endringen skjer etter at framlegg og lukking av fisket har vært til høring.

Bakgrunnen for lukkingen er å hindre en vekst som kan svekke grunnlaget for et lønnsomt fiske. Det er også et behov for å beskytte den positive bestandsutviklingen av lange og brosme som struktureringen i havfiskeflåten har medført, opplyser departementet.