PRESSEMELDING

- Det er ingen dramatikk bak denne avgjørelsen. Jeg har hatt seks fantastisk spennende år i Sjømatrådet. Her har jeg jobbet med en kompetent og omstillingsdyktig organisasjon som jeg kommer til å savne. Det er likevel en tid for alt, og akkurat nå er det rett for meg å gjøre noe annet, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Forståelse fra styreleder

Hun har meddelt styreleder Marianne E. Johnsen om sin beslutning, og på et allmøte fredag ettermiddag ble de ansatte informert.

- Jeg hadde håpet å beholde Renate Larsen en stund til, men har samtidig forståelse for at det er en tid for alt og at hun nå vil vurdere andre muligheter. Jeg har satt veldig stor pris på Renate som person, hennes profesjonalitet, trygghet og lederevner, sier styreleder i Norges sjømatråd, Marianne E. Johnsen.

Går ikke til ny jobb

Renate Larsen har seks måneders oppsigelse og vil stå i stillingen ut oppsigelsestiden dersom styret ønsker det.

- Jeg går ikke fra Sjømatrådet til ny jobb. Nå skal jeg bruke litt tid til å tenke gjennom hva jeg skal gjøre fremover, understreker Renate Larsen.

Stolt over perioden i Sjømatrådet

Renate Larsen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen strategi, organisasjon og ledelse. Hun tiltrådte som administrerende direktør i Sjømatrådet i 2016 og kom da fra en tilsvarende stilling i Lerøy Aurora.

- Jeg er stolt av hva vi har fått til på disse årene både med å sikre og dokumentere at vi skaper verdi for den norske sjømatnæringen og nasjonen Norge samt de strategiske og organisatoriske grepene vi har tatt, sier Renate Larsen.

Marianne E. Johnsen er full av lovord om den administrerende direktøren som hun rekrutterte i 2016.

- Hun har satt varige spor

- På de seks årene Renate Larsen og jeg har jobbet sammen er mye endret. Vi har blant annet fått på plass ny strategi og gjennomført en større omorganisering og nedbemanning. Sjømatrådet er effektivisert og profesjonalisert som organisasjon, noe vi ikke minst ser på den måten vi jobber mot sjømatnæringen og Nærings- og fiskeridepartementet på. På vegne av styret ønsker jeg å takke Renate Larsen for innsatsen. Hun har satt varige spor og vil bli savnet, sier Marianne E. Johnsen.

Styret vil nå starte prosessen med å finne ny administrerende direktør til Norges sjømatråd AS. Stillingen vil bli utlyst.