Det dreier seg om moloen i Laukvik, Hovsund samt to moloer på Skrova. Den førstnevnte moloen har skader for mellom syv og ti millioner kroner og havnesjef Ole Osland sier ifølge Lofotposten at denne bør prioriteres. I Hovsund er skadeomfanget beregnet til en plass mellom fire og syv milllioner, mens de to moloene i Skrova vil kunne settes i stand for en million kroner.

Fra 1. januar vil fylkeskommunene overta ansvaret for fiskerihavene fra staten. Selv få dager før årsskiftet har ikke de nordnorske fylkeskommunene underskrevet avtalen om denne ansvarsoverdragelsen.

– Dette med bakgrunn i premissene som ligger til grunn i statsbudsjettet for 2020. Der bevilges de samme fem fylkene samlet 120,5 mill. kr til området utbygging og vedlikehold av fiskerihavner. Den totale nasjonale rammen utgjør 155 mill. kr for området.

– Sett fra Vågan kommunes side, som vertskommune for i alt åtte fiskerihavner, framstår dette som en alvorlig og urovekkende situasjon. En uavklart status på hvem som eier og har ansvar for fiskerihavnene når det gjenstår kun en måned før planlagt overføring skal skje, skaper en uholdbar situasjon. Hvem bærer ansvaret for opprydding dersom det kommer et akutt uvær og påfølgende stor skade på en molo, spør han.