Sist ukes sildekvantum endte på 29 000 tonn, rapporterer Norges Sildesalgslag i sin siste oppsummering.

Stabilt på Tromsøflaket

Ifølge rapporten er Tromsøflaket det feltet som har vært det mest stabile fangstområde ifølge skipperne på de båtene som har fisket her. Snittstørrelsen varierer fra 185 til 286 gram og med et vektet snitt på 226 gram. Det er meldt inn 13 125 tonn fra dette området. Fire utenlandske båter har deltatt her og har bidratt med vel 2 000 tonn.

Det er også stor aktivitet på Kvænangen / Lyngen / Reisafjorden. Her er låssettingsfiske også kommet godt i gang. Det er meldt inn vel 11 355 tonn til sammen, fordelt med 9 030 tonn fra «direktehåverne» og 2 325 tonn fra låssetterne.

- Snittstørrelsen varierer fra 185 til 255 gram og med et vektet snitt på 234. Nå er snittvektene hentet fra innmeldingene og på låsinnmeldingene er snitt og gruppesortiment svært usikkert. At det har vært sildefiske på Lyngen må det være lenge siden, men i høst er det kommet sild inn der. Fiskeridirektoratet besluttet derfor å åpne et område innenfor fjordlinjen for notfiske etter nvg-sild for fartøy i kystgruppen, uansett størrelse, skriver sildelaget.

Fiskes på tre forskjellige områder

Fra andre områder er det meldt inn fire fangster fra Vest-Lofoten og fire fangster fra Vesterålen, til sammen nesten 1 000 tonn. I tillegg er det meldt inn fire fangster fra Hitrakantene på til sammen 110 tonn. Silda i Trøndelag er 180 – 190 grams sild, mens silda i Lofoten / Vesterålen er på 230 til 250 gram.

Det er i hovedsak fisket på tre forskjellige områder, Norskehavet, Tromseflaket og Kvænangen / Lyngen med tilstøtende områder.

Fra Norskehavet, hvor den store silden befinner seg, er det meldt inn 3 015 tonn, i tillegg en russisk tråler som har mellomlagret 430 tonn. Størrelsen på silda her er fra 371 til 397 gram og med et vektet snitt på 382 gram. Det er 8 båter fra trål / ringnotgruppen som har fisket i dette område.