Daglig leder Svein Ruud i Norway King Crab AS i Bugøynes prøver å få norske myndigheter til å tilrettelegge for eksport av levende krabbe. Norsk fiskeflåte er redskapsmessig perfekte for å levere levende krabbe, skriver kystmagasinet.no

Ruud har ifølge nettstedet sendt brev til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen hvor han forklarer hvordan norsk kongekrabbe kan tilføres økt verdi ved å la den bli eksportert levende. Inntil nylig har han ikke fått svar.

- Brevet mitt var ment som et innspill både til den kommende stortingsmeldingen om fremtidig norsk sjømatnæring, samt innspill til den pågående evaluering av Stortingsmeldingen om kongekrabbefisket. Poenget mitt er at jeg tror fokus bør rettes mot maksimering av verdiskaping gjennom en optimal markedstilpasning. Norske fiskerier, og kongekrabbefisket i særdeleshet, er et eksempel på at vi er langt fra å gjøre dette, sier Ruud til Kystmagasinet.

Norway King Crab AS som Ruud er daglig leder for, driver oppfôring av kongekrabbe. Et samarbeid med russiske spesialister har gjort at de nå kan kjøpe krabbe som de lar vokse, og ikke minst få stor kjøttmengde i klørne.

Kongekrabbe som ble solgt levende i 2011 gikk i gjennomsnitt for 171 kroner per kg, ifølge beregninger kystmagasinet.no har gjort. Fryst krabbe som kun omfatter klørne, gikk for 186 kroner per kg.

Dermed er den levende krabben langt mer verdifull, beregningene viser at forskjellen er mer enn 40 prosent.