Møtet mellom sametingspresident Egil Olli og fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mandag, har gjort sametingspresidenten svært optimistisk med tanke på den videre behandlingen av kystfiskeutvalgets innstiling.

- Dagens møte underbygger min gode følelse om at vi skal lykkes med forhandlingene, sier Olli til NRK Sapmi.

Også Troms og Nordland

Verken fiskeriministeren eller sametingspresident Egil Olli vil bekrefte at de har kommet fram til en felles forståelse. Men etter det NRK Sapmi forstår skal regjeringen langt på vei være villig til å utvide fjordfiskeloven også til å gjelde sjøsamiske områder i Troms og Nordland. Dette er i samsvar med Sametingets krav, og bestemmelsen foreslås tilknyttet deltakerloven.

Fiskeriministeren og sametingspresidenten er blitt enige om å fortsette konsultasjonene i Nesseby 9. mai.

Da kan løsningen komme, sier Olli optimistisk.

I følge ham var det en positiv og konstruktiv tone fra begge sider av bordet.