I Finnmark har Redningsselskapet i flere år hatt skøyter stasjonert i Sørvær, Havøysund, Mehamn, Båtsfjord og Vardø, men nå er Mehamn tatt ut av kabalen. Skøyta «Peter Henry von Koss» er avbemannet, og beredskapsvakt i Redningsselskapet, Bjørn Vidar Evjen kan overfor NRK ikke si hvor lenge situasjonen vil vare.

- Oppdragsmengden i området vil gi oss svarene vi trenger, sier han til NRK Troms og Finnmark.

Bekymret

Dermed er strekningen Havøysund – Båtsfjord uten dekning av redningsskøyte, en situasjon som bekymrer både Nordkyn Fiskarlag og Fiskarlaget Nord, som har skrevet brev til Justis- og beredskapsdepartementet om saken.

Les også: Bekymret for beredskapen

Uviss fremtid

Beskjeden om at Mehamn-skøyta ikke lenger vil være bemannet ble formidlet til Hovedredningssentralen mandag. Årsaken er omdisponeringer av ressurser i Redningsselskapet, skriver NRK. Selskapet gikk i mai ut med en pressemelding hvor de sa at eventuelle reduksjoner i antallet båter ville bli gjort i de minst folketette områdene av kysten.

Beredskapsvakt Bjørn Vidar Evjen sier det kan bli aktuelt å flytte andre skøyter for å bøte på situasjonen.

– Vi har muligheten til å flytte fartøyet i Båtsfjord nærmere Mehamn, for å korte ned avstanden. Det er ikke nødvendigvis antall båter som er viktig, men at de ligger på rett plass. Det kan hende at vi får von Koss i drift igjen, men når og om så vil skje er vanskelig å si.

I prosess

I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet skriver Fiskarlaget Nord at de mener det er på tide med en total gjennomgang av beredskapen til sjøs. Departementet sier til NRK at de er i prosess med å besvare brevet, og at de ikke vil kommentere saken før svaret foreligger