Ifølge Sildelagets ukerapport ble det innmeldt totalt 34.637 tonn NVG-sild. 6.785 tonn er storsild tatt lenger uti Norskehavet og Smutthavet, mens 1.033 tonn er tatt ved Island og resterende er hovedsakelig mindre sild tatt nærmere kysten nordvest av Tromsø.

Det meldes om godt fiskeri nordvest av Tromsø, men den store silden i havet er vanskeligere å finne, ifølge Sildelaget.

Makrellfisket nærmer seg slutten, og av en norsk totalkvote på 224.110n tonn er det levert 199.008. Slik at det nå gjenstår rundt 25.000 tonn. Dette er maksimale kvoter inkludert flexkvoter.

Denne uken har det blitt innmeldt 27.788 tonn hvorav alt er fisket i EU-sonen. 12.118 tonn er fra utenlandske fartøy og 15.670 er fra norske fartøy.