- Sjøfartsregelverket blir stadig viktigere for havbruksnæringen. De siste årene har Sjømat Norge fått en rekke havbruksrederi som medlemmer. I tillegg vokser sjøfartsregelverket inn i havbruksnæringen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Hennes forgjenger Arild Rød går nå over til en lederstilling i rederiet Boreal. Geir Ove Ystmark sier at han er svært takknemlig for den jobben Rød har gjort.

- Under hans ledelse har vi fått på plass tariffavtaler på sjøfartsområdet med Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet, sier han. Ystmark mener at Sjømat Norge har blitt en sterk kraft for havbruksrederiene gjennom Røds innsats.

- Hilde vil jobbe enda mer spisset mot dette viktige fagområdet. Vi skal i tillegg ansette en fagsjef som har mer teknisk kompetanse, og som kan styrke arbeidet rundt Havbruk til havs og teknologibedriftene. Frem til nå har Arild Rød også gjort denne delen av arbeidet, informerer Ystmark.

Hilde Flåten er et kjent navn for de som jobber opp mot havbruksrederiene. I dag jobber hun som viseadministrerende direktør i Sjøoffisersforbundet. Hun er utdannet jurist og har jobbet ved et av landets fremste advokatkontor. Hilde har også en lang fartstid i Nærings- og fiskeridepartementet. Der har hun blant annet vært fagdirektør med etatsansvaret for Sjøfartsdirektoratet.

Som advokat vil hun også bidra til å løfte Sjømat Norges kompetanse på arbeidslivsområdet.