- Å tvinge igjennom et system der kystflåten skal ha 4+2 kvoter, med avkorting på 30 prosent for den som strukturerer - samtidig som autolinegruppen skal gå opp til fem kvoter, uten avkorting – står ikke til troende. Og argumentene for hvorfor det skal være så mye bedre med 4+2 enn 3+3 holder ikke, sier rederen, som heller vil beholde begge muligheter, og i stedet akseptere at summen skal holde seg innenfor seks kvoter. Da tar man tilstrekkelig hensyn til både nord og sør.

Kristoffersen, for øvrig varamann i landsstyret i Norges Fiskarlag, tror ikke forslaget fra Lisbeth Berg-Hansen blir stående særlig lenge, han tror det er lite gjennomtenkt og frykter at nye år med nye endringer ligger framfor oss.

- Ordninga med tre sildekvoter og tre torskekvoter på samme fartøy passer godt inn i naturens svingninger, i alle fall her i nord. Jeg kan ikke forstå at dette skal være et problem, og jeg kan ikke forstå at en omlegging på noen som helst måte vil føre til et jevnere uttak, det er uansett sesongene som bestemmer uttaket.

Mer i papiravisa