Fiskeridirektoratet foreslår i et høringsnotat at kystfiskeappen skal tas i bruk av nye grupper av fiskere.

Flere frister

Høringsforslaget fra Fiskeridirektoratet er i hovedsak i tråd med det som ble foreslått i den første høringen i 2014 og som departementet sluttet seg til; en gradvis innføring av elektronisk rapportering ved bruk av kystfiskeappen for alle yrkesfiskere med fartøy under 15 meter.

Forslaget innebærer at fartøyer under 15 meter får plikt til å sende landingsmelding ved hjelp av kystfiskeappen etter dette tidskjemaet:

  • Fra og med 1. januar 2018 omfattes alle fartøy over 11 meter (ca 258 nye fartøy)

  • Fra og med 1. juni 2018 omfattes alle fartøy over 10 meter (ca 1201 nye fartøy)

  • Fra og med 1. januar 2019 omfattes alle fartøy under 15 meter. (ca 2502 nye fartøy)

På samme måte som ved innføringen av kystfiskeappen for de som til nå har vært omfattet av forskriften, vil Fiskeridirektoratet gi de nye fiskerne områdningstid, veiledning og hjelp til å bli kjent med kystfiskeappen og ta denne i bruk.

Meldingsplikt også for levendefangst

I tillegg foreslår Fiskeridirektoratet en endring av en av meldingspliktene.

Forskriften har i dag en meldingsplikt som gjelder låssetting. Det har de siste årene vært et økende omfang av levendelagring av fangst, låssetting er kun en av måtene fangst lagres levende på.

Det er stor risiko for svinn i dette fiskeriet, noe som er hovedårsaken til at det nå fokuseres på all levendelagring av fangst.

Vi foreslår en egen meldingsplikt som gjelder all form for levendelagring.

Høringsfrist

Fiskeridirektoratet har satt en høringsfrist til 23. juni. Alle som har kommentarer, endringsforslag, presiseringer eller andre innspill må ha sendt dem inn før denne datoen.