– Det er et sterkt ønske om at det gjennomføres tilsyn. Vi har stor forståelse for at alle må gjøre sitt i en svært krevende situasjon, og at smitteverntiltak er avgjørende for å lykkes. Samtidig ber vi om Fiskeridirektoratet ser på mulighetene for å få lokalt personell ut på kaiene for å overvåke landinger av fisk, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider. Fiskeridirektoratet har hittil ikke gjennomført fysiske kontroller av smittevernhensyn. I en krevende tid med stor fare for smittespredning mener de fire organisasjonene at Fiskeridirektoratet likevel bør sette av ressurser til å gjennomføre kontroller. Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag, Surofi og Sjømat Norge har ihøringsbrevet til Nærings- og Fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet derfor oppfordret om at fysiske kontroller bør gjennomføres. – Fysiske kontroller vil i det minste kunne ha en preventiv effekt. Med strenge retningslinjer for smittevern mener vi det vil være forsvarlig å utnytte tilgjengelige ressurser på en slik måte, heter det i brevet.