For makrellen er det helt motsatt, viser den siste rapporten fra Sjømatrådet. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 3,3 milliarder kroner, en økning på 41 prosent fra samme periode i fjor. Japan er det største markedet for pelagisk fisk, foran Kina og Nederland.

Tidenes makrellmåned

– Stor kvote og godt fiske gjør at oktober måned står for tidenes største eksport av makrell i løpet av en måned, med et volum på 154 000 tonn og en total verdi på 1,6 milliarder kroner, sier Jan Eirik Johnsen, markedssjef i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte pelagisk fisk for 1,7 milliarder kroner i oktober. Det er 7 prosent mer enn oktober i fjor. Eksporten av sild kom på 121 millioner, en nedgang på 61 prosent fra samme måned i fjor. Makrelleksporten kom på 1,6 milliarder kroner, en økning på 25 prosent fra oktober året før.

Kina største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 308 000 tonn fryst hel makrell. Det er en økning på 56 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Kina, Japan, Nigeria og Nederland. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,33 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på åtte prosent fra samme periode i fjor.

I oktober er det eksportert 154 000 tonn fryst hel makrell, som er 51 prosent mer enn for samme måned i fjor. De største volumene har gått til Japan, Kina og Nederland.

Russland største sildemarked hittil i år

Det er eksportert 118 000 tonn fryst hel sild hittil i år, noe som er en nedgang på ti prosent fra samme periode i fjor. Russland, Ukraina og Litauen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild er på 7,05 kroner per kilo, noe som er fem prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

I oktober er det eksportert 9 000 tonn fryst hel sild, noe som er 49 prosent mindre enn oktober i fjor. De største volumene har gått til Ukraina og Litauen.

Det er eksportert 71 000 tonn fryste sildefiletprodukter hittil i år, noe som er en nedgang på en prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Tyskland, Polen og Russland. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 11,04 kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I oktober er det eksportert 3 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 67 prosent mindre enn året før. De største volumene har gått til Tyskland og Polen.