Det ble eksportert 161 tonn kongekrabbe for 50 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon i volum 10 prosent, mens verdien falt med to millioner kroner eller fire prosent, skriver Norges Sjømatråd i sin siste månedsrapport.

USA største oktober-marked

Hittil i år er det eksportert 1 800 tonn kongekrabbe til en verdi av 557 millioner kroner. Det er en volumvekst på fire prosent, mens verdien økte med 14 prosent eller 66 millioner kroner.

I oktober har USA vært den største mottakeren av kongekrabbe.

Mindre reker

Oversikten viser at Norge eksporterte 1 900 tonn reker for 112 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon på 12 prosent, mens verdien falt med 4 millioner kroner eller 4 prosent.

Hittil i år er det eksportert 14 000 tonn reker til en verdi av 933 millioner kroner. Det er en økning i volum på 57 prosent, mens verdien økte med 36 prosent eller 249 millioner kroner.

Storbritannia og Sverige var de viktigste markedene for reker i oktober.

- Volumveksten til UK, som vi har sett så langt av året, har fortsatt også i oktober. En av årsakene kan være frykt for de mulige konsekvensene av Brexit, sier Frank Isaksen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.