Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Sjøpattedyrforsker Tore Haug ved Havforskningsinstituttet er fornøyd med måten årets selfangst ble gjennomført. Fangsten har de ti siste årene kun foregått i vestisen ved Grønland, mens bestanden av Grønlandssel i Østisen ikke har hatt besøk av fangere siden 2008.

Samtidig har det ikke blitt gjennomført tellinger fra fly i østisen siden 2013, og dermed har forskerne hatt et svært dårlig grunnlag for å beregne denne bestandens størrelse.

Bestandsanslagene foregår ved at man sammenholder flyfoto av et utvalgt kasteområde med fysiske prøver fra fangsten som viser selens kondisjon, alder og fertilitet.

- Tennene fra hunndyrene har årringer, og viser aldere. I tillegg samler vi inn eggstokkene. De er reine ferdsskriveren, som viser hvor gamle de er når de blir kjønnsmodne, hvor ofte de får unger, og om de har hatt det inneværende år. Når vi kombinerer alt dette med data fra flytellinga får vi en modellering av hele bestanden, sier Haug.

Ifølge Haug ligger likevektsnivået for selbestanden i Vestisen på 21.500 dyr, noe som tilsier at årets uttak på 2.700 dyr i vest er godt innafor. Det samme kan man si om uttaket av 2.300 dyr i øst, der bærekraftnivået ligger på 10.000 dyr.

Havforsker Martin Kristiansen, som var med i østisen sier det foreløpige inntrykket er at dyrene fremsto i godt hold, og at tilgangen på mat synes å ha vært god.

Les mer om selfangsten i denne ukes papirutgave