Geodata AS har vunnet anbudet om å utvikle løsninger som integrerer geografiske data innenfor Fiskeridirektoratets ansvars- og virksomhetsområder, skriver Geodata i en pressemelding.

Prioriterte områder er analyse, visualiseringer, prognoser og videreformidling av geografiske data.

Bedre løsninger

- Fiskeridirektoratet skal formidle data og kunnskap på en åpen og brukervennlig måte. Den nye kartløsningen skal hjelpe oss å gi befolkning, næring og forvaltning god tilgang til data fra kysten, fiskeriene og oppdrettsnæringen gjennom både enkle visualiseringer og kompliserte visninger. Vi er meget fornøyde med den løsningen som er valgt og vi ser frem til samarbeidet med Geodata, sier direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie.

- En god og sikker forvaltning av geografiske data er en viktig oppgave for Fiskeridirektoratet. Nå skal vi bidra med løsninger som effektiviserer direktoratet, skaper tillitt og bidrar til en åpen og tydelig forvaltning av geografiske data i næringen, sier salgsdirektør Espen Kristiansen.

Markedsledende

Geodata AS er distributør av programvare fra Esri, en markedsledende leverandør av geografiske informasjonssystemer (GIS).

- Vi gleder oss til å starte et tett samarbeid med Fiskeridirektoratet. Vi har lang erfaring med å jobbe med store offentlige aktører, som NVE, Miljødirektoratet, Kystverket og Statskog. Med Fiskeridirektoratet om bord, posisjonerer vi oss ytterligere som en leverandør av samfunnskritisk teknologi til offentlig forvaltning, sier Kristiansen.

Rammen på avtalen er estimert til 4,5 mill. kr. over en tidsperiode på 2+1+1 år.