Fredag 10. mai ble det under ekstraordinær generalforsamling i Stáddá Havbruk as vedtatt en rettet emisjon som gir Hamarøy kommune 10,71% eierskap i selskapet, fremgår det av en pressemelding fra Hamarøy kommune.

Hamarøy kommune har etter vedtak i formannskapet og kommunestyret gått inn med 500 000 kroner i egenkapitaltilskudd for å bidra til reetableringen av fiskemottaket på Korsnes.

Skal legge til rette

– Hamarøy kommune har gjennom kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at vi skal legge til rette for etableringen av en større sjarkflåte og kapasitet til å ta imot hvitfisk i kommunen. At kommunen går inn på eiersiden i Stádda Havbruk as i form av et egenkapitaltilskudd var avgjørende for å få reetablert et fiskemottak i kommunen. Det er igjen med på å styrke grunnlaget for fiskerinæringen og flåten i sin helhet. I fortsettelsen håper jeg at alle aktører samarbeider godt, og at reetableringen av fiskemottaket stimulerer til vekst og utvikling i næringen, sier ordfører Britt Kristoffersen Løksa.

Sigurd Rydland er glad for støtten til prosjektet på Korsnes. Foto: Erik Jenssen, Arkiv

Glad for støtten

I tråd med kommunestyrets vedtak foreligger det en tilbakekjøpsavtale der kommunen selger sine aksjer tilbake til opprinnelige eiere av Stáddá Havbruk as innen tre år, med gjensidig opsjon på ytterligere to år.

Største aksjonær i Stáddá havbruk AS, Sigurd Rydland, er glad for Hamarøy kommunes bidrag i reetableringen av mottaket på Korsnes.

– Kommunen har spilt en aktiv rolle i prosessen med å reetablere fiskemottaket på Korsnes. Uten kommunens økonomiske bidrag og engasjement ovenfor fiskere så ville ikke åpning av mottaket vært mulig, sier Rydland i pressemeldingen.

God start

Mottaket har siden oppstart i begynnelsen av mars landet nær 100 tonn fisk. Dette til tross for at første halvdel av vinterfisket allerede var tilbakelagt da mottaket åpnet dørene. Nå ser Rydland og ledelsen på Korsnes fram til fortsettelsen, og håper på god oppslutning blant fiskere i regionen.

– Mottaket vil holdes åpent så lenge der leveres bærekraftige volum til å holde åpent. Derfor er det viktig at flest mulig fiskere er kjent med dette tilbudet på Korsnes.

Rydland sier at man i august vil invitere til et fellesmøte mellom fiskemottak, fiskere og politikere i for å opprettholde dialogen rundt reetableringen på Korsnes.