Reder Jan Olav Mortensen i Øksnes gleder seg over nybåten, men er rask i replikken når han blir gratulert av Kyst og Fjord med nybygget.

- Du kan vel like gjerne gratulere banken, sier han.

Gammelbåten ble bygget i 1976 så det blir det et kvantesprang til flunkende ny «Signe». Hun ble sendt fra Møre på tirsdag, men Mortensen vet ikke helt når han kommer seg ut i fiske.

Sei og hyse han har igjen på årets kvote, men torsken er tatt. Han skal fiske i kjente farvann utenfor Vesterålen. Båten er rigget for garn og han har en mann med seg på havet.

«Sigrid» har fartøylengde på 11,05 meter.

- Nå har vi blitt holdt for narr i fem år med kvotemeldingen og med den nye ministeren kommer det vel til å drøye enda mer ut. Jeg valgte å la den bli lenger enn 10,99 meter, men siden vi ikke kjenner innholdet i meldingen, vet jeg jo ikke hvordan dette kommer til å slå ut. Ingen andre næringer opplever en slik uforutsigbarhet som fiskeriene, slår Mortensen fast.

Planene om nybygg startet for et par år siden og han sier at det ikke var noen spesiell grunn til at det ble Proas på Gurskøy på Sunnmøre.

- Det bare ble sånn, sier han.

Den har klassisk framdrift med diesel. Overgang i el-sjark var ikke aktuelt.

Interiøret og utrustningen av båten kaller han selv for helt ordinært til 2023 å være.

- Dusj og do hører med, men det er aldeles ikke spektakulært, slår han fast.

«Signe» vil bli registrert i fartøyregisteret i løpet av nærmeste framtid og da vil alle andre formaliteter være på plass.