Rådet er i samsvar med forvaltningsmodellen for tobis, og gjelder norsk økonomisk sone, rapporterer Fiskebåt.

Resultatene fra det akustiske toktet i mai 2017 vil bli brukt som grunnlag i det endelige rådet på tobis som vil foreligge 15. mai 2017.

Selv om det er noe usikkerhet knyttet til den nye skrapetokttidsserien, indikerer toktresultatene at 2016-årsklassen er sterk. Grunnet denne usikkerheten tillegges rekrutteringsmålingene ikke full vekt i det foreløpige rådet.

Det endelige svaret på styrken av denne årsklassen vil foreligge i mai når det akustiske tobistoktet er ferdig.