De hadde heller ikke penger til å være representert under reguleringsmøtet i Bergen i juni, skriver nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

- Hovedgrunnen til at vi har fått økonomiske problemer er at Fiskeridirektoratet har begynt ta betaling for sekretariatsfunksjonen de tidligere utførte uten kostnader for oss. Bevilgningen til nemnda er ikke endret, og vi har garantert ikke sløst med de midlene vi er betrodd. Men det er dyrt å reise i Norge når medlemmene bor spredt i nord, og sekretariatsfunksjonen er blitt en kritisk stor utgiftspost for oss, sier leder Trond Einar Karlsen til nettstedet.

Fiskeri-myndighetene lover heller ikke mer penger.

- Fjordfiskenemnda må forholde seg til det budsjettet de til enhver tid har, og disponere dette best mulig til å oppfylle sitt mandat. Departementet er opptatt av å se mandat og bevilgning i sammenheng, og vi vil gjøre det i dialog med Sametinget, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Veronica Pedersen Åsheim i en kommentar til nemndas økonomiske situasjon.

- Situasjonen har de som sagt visst om lenge i departementet - som oppnevnte nemnda på oppdrag fra Stortinget. Men etter at Per Sandberg overtok statsrådsposten har vi ikke nådd fram med våre argumenter, og det er etter min mening ikke lenger mulig å oppfylle det mandatet vi har, sier Karlsen til samme nettsted.