Det går fram av Fiskeridirektoratets kvotestatistikk. Lukket gruppe under 11 meter har fisket 72.000 tonn, nesten 20.000 tonn mer enn på samme tid i fjor. Åpen kystgruppe uten fartøykvote, der de fleste fartøyene måler godt under 11 meter, har i tillegg fisket 31.000 tonn, 8000 tonn mer enn i fjor.

- Tallene er historisk høye. Vi har aldri hatt tilsvarende tall siden flåten ble inndelt i dagens fartøygrupper, sier Willy Godtliebsen til Kyst og Fjord.

At nesten hver fjerde torsk er tatt opp av et kortreist lavkostfartøy gir trolig et pent pluss i miljøregnskapet, men statistikken lyver litt, siden den forteller hva flåtegruppene med ulik hjemmelslengde har tatt opp. Som kjent befinner en del av disse kvotene seg på større fiskefartøy.

- Det er nok riktig. Men hvilke tall vi snakker om her, har vi ingen god oversikt over.