Det melder de på sine nettsider.

Det omfattende utviklingsarbeidet som gjennomføres i regi av klyngen, med utvikling av ny teknologi og produksjon av ny kunnskap, er vektlagt i søknaden - og gir klyngen kredibilitet i dialog med forvaltningen.

Fastsettelse av vilkår og revidering av veileder, som beskriver hvordan det forventes at aktørene forholder seg til regelverk generelt og til dispensasjonsvilkårene, er gjennomført i tett dialog med Fiskeridirektoratet. Det at det per i dag ikke eksisterer et eget regelverk tilpasset levendelagring medfører at vilkårene i dispensasjonsordningen blir omfattende. Flere lover og forskrifter skal hensyntas for å sikre god ressurskontroll, god fiskevelferd og like konkurransevilkår. Forvaltningen vil dette året jobbe med å få utviklet og etablert et regelverk tilpasset levendelagringsnæringen, og etterlevelse av vilkår og erfaringer næringsaktørene gjør seg nå fremover, vil være med på å påvirke utviklingen av dette regelverket.

I denne rapporten gjør vi en oppsummering av innsats og resultater de siste fem år - og formidler noen av våre planer for det videre utviklingsarbeidet.