Starten for blåkveitefiske var mandag, med stadig økende interesse. Hittil er 93 båter igang med fangsten. Det betyr samtidig at det vil forsvinne en del redskap i dypet.

- Erfaring viser at både garn- og linefiske etter blåkveite kan være utfordrende, selv for en erfaren fisker. Garnfiske etter blåkveite er også svært utfordrende med hensyn til «spøkelsesfiske». Det er derfor viktig at eventuelle tap av redskap meldes til Kystvaktsentralen, skriver Fiskeridirektoratet i en oppfordring til fiskerne.

Også i år vil Fiskeridirektoratet gjennomføre en årlig opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper, med oppstart i august.

- Regelverket er klart og tydelig på at dersom fiskeredskaper mistes skal dette meldes til Kystvaktsentralen, dersom egne sokneforsøk mislykkes, heter det i meldingen.

Samtidig poengteres det i meldingen at Norske fiskere er gode til å melde fra ved tap, men det gjenstår enda litt.

- Meld også fra dersom det er områder med tidligere tapte redskap som kan forårsake fasthekting og ytterligere tap.

I 2018 leverte Fiskeridirektoratet tilbake til 70 % av alt de tok opp av garn og teiner til eier.

- Så langt det lar seg gjøre vil vi også i 2019 tilstrebe tilbakelevering, så lenge redskapet er meldt tapt.