Det er stopp i fisket etter makrell for ikke-manntallsførte fiske som fisker med landnot.

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i dag, fredag 9. juni 2017 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.