Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter snabeluer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 2 500 tonn, skriver direktoratet i en pressemelding.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, tirsdag 20. september 2022.

I motsetning til vanlig uer, regner forskerne med at bestanden av snabeluer har en positiv utvikling. Rekrutteringen til bestanden var svak fra 1996 til 2004, men har blitt klart styrket etter dette.

Snabelueren har også litt nordligere utbredelse enn vanlig uer, lever på større dyp og er dominerende i Barentshavet og ved Svalbard.