Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt nemlig med 40 millioner kroner i mai til en total eksportverdi på 51 millioner kroner, viser tallene fra sjømatrådet.

I mai falt eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 16 millioner kroner til totalt 108 millioner kroner.

Ikke uventet

Nå er dette på ingen måter noen oppsiktsvekkende tall, men en klar sammenheng med det uvanlig gode vinterfiske som har preget kysten. Mange fiskerfartøy gjorde seg ferdig med torskekvotene ekstremt tidlig i år.

I vinter var det svært godt fiske helt fra Øst-Finnmark til Lofoten, noe som har sørget for tidlig torskestans langs hele kysten.