Nordland Fylkes Fiskarlag advarer nå kraftig mot å kutte ut godsfrakten på Nordlandsekspressen, skriver Avisa Nordland på sine nettsider.

– For fiskerinæringen vil dette være katastrofalt, sier han.

Fylkespolitikerne i Nordland vurderer nemlig å kutte i godstransporten for å spare penger. Dette vil få alvorlige konsekvenser langs kysten, mener Jonassen.

– Dersom hurtigbåttilbudet reduseres slik fylkesrådet anbefaler, vil dette få store negative følger for næringslivet. Dette gjelder både personbefordring og ikke minst transport av gods mellom de ulike stedene på Nordlandskysten, advarer NFF.

– De ser med fortvilelse på at mulighetene for å transportere fisk med Nordlandsekspressen, er foreslått fjernet. Det vil ramme både fiskere, hovedmottak og mottaksstasjoner i Helgeland og Salten, påpeker Jonassen overfor avisen.