- Fremtidens sjømatnæring behøver kompetente unge fiskere, sier Sandberg ifølge en pressemelding. Antallet kvoter er økt med 50 prosent. De siste årene har Nærings- og fiskeridepartementet lyst ut ti rekrutteringskvoter årlig. Fiskeridirektoratet vil om kort tid lyse ut de nye rekrutteringskvotene.

Fra 2015 til 2016 økte antall fiskere i Norge fra 11 130 til 11 244. 40 prosent av de nye fiskerne var under 30 år.

Stort framtidspotensial

Sandberg tror tildelinga vil bidra til å styrke trenden med at ungdom nå søker seg til fiskeryrket. - Det er viktig for en næring med så stort framtidspotensial som fiskerinæringen, sier Sandberg.

Ordningen gjelder for fiskere under 30 år som eier fartøy. Fem av de femten deltakeradgangene er forbeholdt søkere med lengst dokumentert fartstid, mens de resterende ti deltakeradgangene vil fordeles etter samme rangeringsliste som i 2016.

- Dette gjøres for å påse at fiskere med lang fartstid og erfaringsbasert kunnskap sikres en større del av deltakeradgangene som nå lyses ut, sier Sandberg.

Lettere å etablere seg

Siden 2009 har departementet årlig lyst ut nye deltakeradganger til unge fiskere som eier fiskefartøy. Målet er å gjøre det lettere å etablere seg som fartøyeier og å sikre rekruttering til fiskeryrket.

- Ordningen gjør at mange unge fiskere får et solid grunnlag for å velge å bli værende i fiskerinæringa på lang sikt. Det vil jeg støtte, sier fiskeriministeren.